เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นใหม่ตามโครงการพัฒนาระบบนัดหมายการส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทางและตรวจสอบหนังสือส่งตัวล่วงหน้าทางweb site โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ < br > < br > ดูแลและปรับปรุงข้อมูลโดยศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 022565473 022564000 ต่อ อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดที่แสดงบน web ไม่สามารถใช้ยืนยันว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 
 
รายการคลินิกในแต่ละฝ่าย
คลิกแท็บข้างบนเพื่อแสดง ตารางออกตรวจของแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำแนกตามฝ่าย และคลินิกต่างๆ
ปฎิทินออกตรวจ
คลิกแท็บข้างบนเพื่อแสดงหน้าจอ สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ต้องการส่งต่อ บันทึกข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คำถามที่พบบ่อย
คลิกแท็บข้างบนเพื่อแสดงคำถามที่พบบ่อย เช่น
1.นโยบายการรับส่งต่อผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2.เอกสารส่งตัวต้องถ่ายสำเนาหรือไม่
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © 2010 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
1873 ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02-2564000