รายการคลินิกในฝ่าย จักษุวิทยา
 
กระจกตา | กล้ามเนื้อตา | จอตา | จอตาเด็ก | 
 
จักษุกุมาร | จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง | จักษุประสาท | ตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา | 
 
ตาทั่วไป | ต้อหิน | รักษาความผิดปกติของสายตาด้วย Excimer Laser | วัดแว่น | 
 
ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ | สายตาเลือนราง | เลนส์สัมผัส | 
แสดงรายชื่อแพทย์ทั้งหมดในฝ่ายนี้
 
 
คลินิก สายตาเลือนราง   

รายละเอียด
ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่แพทย์นัดตรวจคลินิกสายตาเลือนรางต่อเนื่อง (จำกัดจำนวนนัด) หรือโดยผู้ป่วยต้องผ่านการตรวจจากคลินิกตรวจตาทั่วไปและแพทย์ให้นัดเข้าค
 
สถานที่ ตึก ภปร. ชั้น 11
วันและเวลาให้บริการ พฤหัสบดี เวลา 12.30 - 16.00 น.ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเลขโทรศัพท์
 
ตารางออกตรวจ  
      
 ชื่อ - นามสกุลแพทย์ วันออกตรวจ เวลาออกตรวจ 
 ร.อ.นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ พฤหัสบดี 13:00 - 16:00ส่งต่อแบบระบุแพทย์
ส่งต่อแบบไม่ระบุแพทย์